Unul cu mâna în ghips la doctor:
- Domnu doctor, o să pot cânta la chitară după ce scot mâna din ghips?
- Da.
- Ce tare, înainte nu puteam.