Învățătorul vrea să stimuleze imaginația elevilor și le dă de făcut în clasă o compunere cu tema "Dacă aș fi miliardar..."
Toți elevii încep să scrie de zor, mai puțin Bulă. Învățătorul îl întreabă:
-Bulă, tu de ce nu scrii nimic?
-Aștept să-mi vină secretara, domnule învățător.